Pre nákladné vozidlá

TACHOGRAFY

V našich priestoroch vykonávame aktiváciu, overovanie analógových a digitálnych tachografov autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ponúkame digitálne, elektronické a mechanické tachografy, ako aj zariadenia na sťahovanie a prenos dát z tachografov. Analógový aj digitálny tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku (overenie). Lehota platnosti overenia je 2 roky.

Blíži sa termín zavádzania inteligentných tachografov verzie 2. Pre každého z nás vrátane dopravcov to bude znamenať veľkú výzvu. Podľa matematických prepočtov, pokiaľ sa budú robiť výmeny tachografov priebežne v rámci overenia a periodickej prehliadky, tak to bude zvládnuteľné. Pokiaľ sa ale všetko nahrnie na hraničné termíny, tak nastane kolaps v medzinárodnej doprave. Nebudú skladom nie len tachografy, ale ani voľné kapacity k ich výmene. To ale nebude znamenať že sa nás tento problém netýka. Od štátu sme dostali poverenie autorizovanej dielne, tak sa od nás očakáva, že z našej strany bude podpora k priebežným výmenám tachografov a ich dodávkam, t.j. so zákazníkmi budeme aj komunikovať ohľadom ich výmeny.

Časový harmonogram zavádzania balíčka mobility / tachografy novej generácie/ a výmeny tachografov vo vozidlách medzinárodnej dopravy.

V nadväznosti na balík mobility 1, platný od 02/2022 musia byť:

  • od 21.08.2023 vo všetkých novo registrovaných vozidlách nad 3,5t nainštalované inteligentné tachografy GEN2 druhej verzie.
  • do 31.12.2024 analógové a digitálne tachografy /podľa prílohy 1B/ v medzinárodnej doprave nahradené inteligentným tachografom GEN2 druhej verzie. Jedná sa o vozidlá prvý krát evidované do 14.06.2019.
  • do 21.08.2025 všetky inteligentné tachografy GEN2 prvej verzie /podľa prílohy 1C/ v medzinárodnej doprave nahradené inteligentným tachografom GEN2 druhej verzie. Jedná sa o vozidlá prvý krát evidované od 15.06.2019.

Ako dodávateľ služieb v oblasti overovania a periodickej prehliadky tachografov Vás oslovujeme s návrhom riešenia ich priebežnej výmeny pri najbližšom termíne ich overenia a periodickej prehliadky v období od 21.8.2023 do 20.8.2025. Výmena tachografov súvisí s balíkom mobility 1 a týka sa medzinárodnej a akejkoľvek cezhraničnej dopravy. Zhodnotili sme, že bez plánovania bude výmena problémová a aby sme tomu spoločne predišli, tak Vám k tomu predkladáme predobjednávkový systém VOS s nasledovným návrhom.

So súhlasom tvorcu systému VOS, s ktorým sme podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci (viď. príloha potvrdenie), pokiaľ ste členom združenia ČESMAD Slovakiatak si môžete rovnako aj u nás uplatniť kupóny na dodávku tachografov a ich výmenu za dohodnutých podmienok s ČESMAD Slovakia. Stačí kliknúť na odkaz nižšie, vyplniť všetky potrebné údaje, zadať číslo kupónu a odoslať predobjednávku. O ostatné sa už postaráme my. Po doručení predobjednávky Vás budeme kontaktovať, aby sme osobne dohodli detaily ohľadom dodávok tachografov, ich výmeny, overenia a periodickej prehliadky. Máme k tomu všetky nástroje vrátane zaškoleného personálu, aby bola výmena na maximálnej odbornej úrovni.

Pokiaľ nie ste členom združenia ČESMAD, pokiaľ Vás už navštívil reprezentant značky VDO, alebo pokiaľ sa rozhodnete riešiť výmeny tachografov na základe našej doterajšej spolupráce, tak na základe dohody s reprezentantom VDO si výmeny tachografov cez systém VOS môžete objednať aj u nás. Máme k tomu všetky nástroje vrátane zaškoleného personálu, aby bola výmena na maximálnej odbornej úrovni.

Ďakujeme, že ste si nás vybrali ako dodávateľa tachografov v súvislosti s balíkom mobility 1.

K plynulému prechodu na nový inteligentný tachograf verzie 2 využite náš výmenný objednávkový systém VOS, pre ich nezáväzné predobjednanie. 

Popis systému VOS

Systém VOS je jednoduchý. Zadajte Vaše IČO a pokiaľ to bude možné, tak my za Vás všetko predvyplníme. Ak sú Vaše dodacie údaje iné ako fakturačné, tak to zaznačte v systéme, doplňte chýbajúce údaje a predpokladaný počet vozidiel. V záložke „Vozidlá“ potom postupne zadávajte EČV, alebo EČV oddelené čiarkami (BA1234AA, BA1244BB, BA1234CC, …..) vložte spôsobom ich nakopírovania zo zdroja cez Ctrl+C a vloženia cez Ctrl+V do okna „Hromadné vypĺňanie“. Pokiaľ k Vášmu vozidlu nájdeme potrebné údaje, tak ich predvyplníme, pokiaľ nie, tak ich zadajte z protokolu z periodickej prehliadky. Pokiaľ nedôjde k ich osobnému odberu, tak zadaj doručenie kuriérom. V záložke „Zhrnutie“ pred odoslaním požiadavky skontrolujte údaje, prípadne zaznačte, že by ste mali záujem aj o informácie týkajúce sa automatizovaného sťahovania a prenosu údajov z tachografov a kariet vodičov s prídavnými funkciami. Pri prepnutí súvisiaceho tlačidla do stavu ÁNO sa Vám zobrazí aj stručný popis jedného z ponúkaných systémov. V tomto prípade ide o novinku pod názvom VDO LINK bez potreby inštalácie. Buďte s nami SMART a budúcnosť si naplánujte s výrobkami VDO z našej ponuky od spoločnosti Continental.   

Výhody predobjednania v systéme VOS

Pokiaľ si predobjednáte tachografy v čas (odporúča sa už tento rok aj pre dodávky týkajúce sa rokov 2024 a 2025), tak my Vám ich zarezervujeme vo výrobe, naskladníme a najmenej 30 dní pred ich dodaním Vás budeme kontaktovať k ich odberu. K zarezervovaniu kliknite na tento odkaz a vyplňte nezáväznú predobjednávku. Tachograf je v systéme VOS vo dvoch cenových úrovniach. Vyššia cena sa týka sady k výmene za analógový a digitálny  tachograf generácie 1. Nižšia cena sa týka výmeny za digitálny tachograf generácie 2 (inteligentný verzie 1 s DSRC a GNSS funkciou). V prípade vozidiel (napr. SCANIA) s iným tachografom ako je v našej ponuke, Vám ich rovnako zabezpečíme. Spoľahnite sa na nás a starosti s prechodom na nový inteligentný tachograf verzie 2 nechajte na nás.

Nezabudnite, že predobjednaný tachograf po dodaní treba aj vymeniť a overiť. V nami doručenej predobjednávke nájdete ku každému tachografu aj termín, kedy končí jeho overenie a periodická prehliadka. K ich výmene a overeniu si v čas u nás zarezervujte termín.

Všetko čo súvisí s výmenou, prínosom a novými funkciami VDO tachografu si môžete pozrieť v našom prezentačnom videu / kliknite na tento odkaz.

Vozidlá ktoré musia byť vybavené digitálnym tachografom:

  • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie počnúc 1.5.2006 musia byť vybavené digitálnym tachografom. Povinnosť vybavenia digitálnym tachografom sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť úpravy prevyšuje 3,5 t.

Vozidlá ktoré musia byť vybavené analógovým tachografom:

  • Od 21.08.2023 všetky novo registrované motorové vozidlá musia byť vybavené s inteligentným tachografom verzie 2 aj so záznamom polohy miesta nakládky, vykládky a prekročenia hranice. Je to definované nariadením komisie (É) 2021/1228, ktoré upravuje prílohu 1C vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/799. Zavedenie inteligentných tachografov verzie 2 súvisí so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorá musí byť prijatá do legislatívy členských štátov EÚ s účinnosťou najneskôr od 02.02.2022.
  • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie počnúc 5.8.2004 a pred 1.5.2006 musia byť vybavené analógovým tachografom alebo digitálnym tachografom. Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5 t.
  • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 po prvý krát prihlásené do evidencie pred 5.8.2004 musia byť vybavené analógovým tachografom – tzv. eurotachografom. Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5t.

Kontakt na servis:

+421 905 949 660
+421 908 787 011
045/555 26 20
servis@dkc.sk